THÔNG BÁO

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ: HTTP://IPA.HOABINH.GOV.VN